Polig. Ind. Utebo I, Utebo (ZARAGOZA), ESPAÑA Teléfono +34 976 775 099 envaflex@envaflex.es